Medlemsskab af Nappedam Bådelaug

Venteliste til bådplads

 

Vi har venteliste til alle pladsstørrelser.

For optagelse på venteliste opkræves et gebyr på kr. 500,00 som følger kalenderåret. Uanset hvilket tidspunkt på året indmeldelse sker, betales nævnte beløb for indeværende år.

Ved overtagelse af plads er aktivt medlemskab á kr. 1.000,00 pr. år påkrævet.
Desuden har vi en frivillig vagtordning, der indebærer, at hver pladsbruger forventes at have én nattevagt i sejlsæsonen.

Al leje og salg/køb af bådpladser skal gå gennem klubben.

Køb af bådplads: Pladsen overtages til markedspris i henhold til klubbens prisliste. Pladsens pris ved afhændelse er samme som ved købet. Når pladsen er videresolgt, og klubben har modtaget indskud fra ny ejer, refunderes indskud til tidligere ejer. Havneafgift ved eje af plads beregnes ud fra tidspunkt, når en plads overtages.

Leje af bådplads: Leje af en plads følger altid kalenderåret og er uopsigelig fra begge parters side i denne periode. I tilfælde af pladsen ikke er til udlejning ved en ny periode, vil der ske flytning til anden plads af samme størrelse, såfremt det er muligt.

Ejerskab af en plads er ikke til et specifikt pladsnummer, men er brugsretten til en plads af købte størrelse/bredde. Klubben kan derfor også flytte en ejer til anden plads, dette kan ske med f.eks. begrundelse i dybde på pladsen.

Størrelsen på pladsen er regnet fra midtpæl til midtpæl af bagpælene.
Der beregnes plads til affendring på 30 cm. Dvs. at en 3,0 m plads maks. kan bruges af en båd på 2,70 m. Bådens agterende skal være inden for bagpælene.

Der henvises også til Havnereglement for Nappedam Lystbådehavn.

Alle både skal være ansvarsforsikret. Nappedam er en kategori-A havn. 

Nappedam, 1/11 2012 / 15/02 2021

Pladsadministration

For køb, salg og leje af bådpladser, kontakt:
Jytte Gyldenløve
Tlf.: 24797306
Der er for øjeblikket ingen ledige pladser.