Opslag

Opslagstavle til kommunikation fra klubmedlemmer til udvalg og/eller information fra udvalg til klubmedlemmer.
Intern udvalgskommunikation bør foregå på udvalgsintra.

Grejudvalg

Formål: 
Sikre klubgrej er ok og der tages hånd om defekt grej.

Opgaver: 
• Opretholder overblik over og orden i klubbens grej, både kajakker og udstyr i tørreskuret 
• Organiserer eftersyn på og reparationer af kajakker til arbejdsdage. 
• Sikrer løbende reparation af kajakker.
• Afholder evt. reparationskurser for medlemmer, så flere bliver i stand til at vedligeholde og reparere kajakkerne. 
• Vedligeholder øvrigt udstyr (veste, våddragte, skørt mv.). 
• Kommer med forslag til nyindkøb af kajakker og grej (indstilling til styrelsen). 
• Gennemfører indkøb i samarbejde med styrelsen.
• Står for mærkning af udstyr. 
• Laver retningslinjer for brug af kajakker og udstyr.
• Indkalder evt. andre medlemmer til vedligeholdelse af kajakkerne efter behov.