Medlemskab af Nappedam Kajak

 

Status 31. oktober 2023

Nappedam Kajak har stadig ledige pladser på kursus for nye medlemmer for sæsonen 2024.

Læs om om dine muligheder herunder - F.eks. "venteliste" eller "overførsel fra anden klub".

 

Nye og uøvede medlemmer uden eksisterende frironing eller med en "gammel" frironing

Er du ny roer og vil du gerne være medlem af Nappedam Kajak, så vil vi opfordre dig til at blive skrevet op på vores venteliste. Du vil så blive kontaktet hvis der skulle komme ledige padser den kommende tid.

Alle som er skrevet op til at blive medlem, vil sidst på året få information om indmeldelse til kommende sæson.

Du bedes anvende "kontaktformular" hvis du ønsker at blive medlem.

 

Nye medlemmer som allerede er friroet

Er du allerede friroet fra en anden klub med et "nyere kajakbevis", så har du også mulighed for at blive medlem af Nappedam Kajak. Du bedes i så fald kontakte kajakinstruktør Jesper Norup på tlf. 2920 8424 for at aftale nærmere (send gerne en sms og Jesper ringer retur).

 

Kontingentpriser 2021 (inklusiv kontingent til bådelaug og kajakkontingent)

  • Ordinært medlem: 1565 kr. (havne- og kajakafdeling kontingent - 1000+565 kr.) 
  • Junior (under 18 år): ca. 1130 kr.
  • Eksisterende medlemmer af Nappedam Bådelaug: 565 kr .
  • Introduktionskursus for nybegyndere (20 timer): 600 kr.

Bemærk at kontingentet følger kalenderåret.

Når du er medlem af Nappedam Kajak er du også medlem af Nappedam Bådelaug. Medlemsskab giver således adgang til alle bådelaugets arrangementer, klubkajakker, værksted og andet udstyr på havnen - f.eks. brug af trailerrampe, klubhuse og badefaciliteter. Medlemsskabet er gyldigt for ét kalenderår. 

 

Frironing

Vores frironingskrav og sikkerhedsregler kan du kan læse mere om her på hjemmesiden. Vi forventer at du i løbet af den første sæson gennemfører et introduktionskursus på ca. 20 timer (medmindre du er friroet fra anden klub) samt aflægger svømmeprøve på 200 meter. 
Er du allerede friroet fra en anden klub, så skal du aflægge "optagelsesprøve" - herunder bl.a. redningsøvelser og svømmeprøve. Du vil blive kontaktet af klubbens instruktører herom primom april måned. 

 

Frivilligt arbejde i Nappedam Kajak

Nappedam Kajak er baseret på frivilligt arbejde, hvor vi løbende vedligeholder inventar og grej. Som medlem forventes det, at du deltager aktivt i klubben og hjælper med de fælles opgaver, som kajakafdelingen har ansvaret for.

En del af det frivillige arbejde udføres på de to årlige arbejdsdage, og en del udføres i turnusordninger.

 

Udvalg i Nappedam Kajak

Desuden kan du som medlem deltage i et eller flere udvalg, som du har interesse i at deltage i. Udvalgene tager sig primært af planlægningsmæssige opgaver, og du kan her være med til at præge klubbens udvikling og sæsonens aktiviteter. Læs mere om udvalgenes opgaver på menupunktet "Udvalg".

Med venlig hilsen
Nappedam Kajak

Frironingskrav i Nappedam Kajak

Se mere på siden "Frironing"

Læs mere om sikkerhed her

Sikkerhed - Klik her!