Styrelsen

Formål: 
Overordnet styring af Nappedam Kajaks aktiviteter og udvalg.
Opgaver: 
• Står for daglig drift samt overordnede planlægning og koordination.
• Er i tæt dialog med udvalgene om opgaverne.
• Står for information og kommunikation i klubben.
• Planlægger arbejdsdage forår og efterår.
• Er ansvarlig for regnskab og budget.
• Står for kontakten til Bådelauget.
• Står for kontakten til DGI.