Spørgsmål og svar

Har du et spørgsmål vedr. Nappedam Kajak, så prøv lige at finde svaret her inden du kontakter klubben ;-)

Medlemskab

 

  • Kan man komme på venteliste ?

Nappedam Kajak har loft for antal medlemmer. Dette for at sikre at vi har nok kajakker og kan yde en rimelig service for medlemmerne. Det fremgår af hjemmesiden om der er 'åbent for nye medlemmer'. Indmeldelse skal ske fra hjemmesiden.
Hvis der er 'lukket for nye medlemmer', så vil du kunne melde dig til en venteliste, hvorfra nye medlemmer tages, når der bliver pladser ledige. 

  • Hvordan udmelder man sig ?

Hvis du ønsker at udmelde dig, så vil vi gerne have en mail fra dig. Mailen skal sende til medlem@nappedamkajak.dk
Vi vil også meget gerne høre om baggrunden for din udmeldelse, så du er meget velkommen til at uddybe den. 

 

Kurser

 

  • Skal man være medlem for at deltage i kurser - f.eks. et introduktions- eller begynderkursus ?

Ja

 

Kajakker

 

  • Kan man reservere en kajak til på lørdag ?

Nej ikke foreløbig. Der kan alene reserveres kajakker til opslåede arrangementer, kurser og klubroning.
Klubben har mange forskellige kajakker og det er yderst sjældent at medlemmer går forgæves. 

  • Kan man bruge en klubkajak på dage hvor der er klubroning ?

Ja, det der intet problem i - men alle klubkajakker skal være retur senest ½ time inden klubroning begynder. Undtaget herfor er kurser og arrangerede/opslåede klubture, hvor der bruges klubkajakker.

Klubbens kurser har altid fortrinsret til kajakker.

 

Kalender

 

  • Hvordan kan man se hvad der sker i klubben ?

Alle aktiviteter opslåes i klubbens aktivitetskalender. Uddrag af kalenderen kan findes på forsiden. 

 

Ungdom

 

  • Kan min datter på 12 år gå til kajak ?

Unge mellem 15 og 18 år kan blive medlem under forudsætning af at de hjælper til med praktiske opgaver som alle øvrige medlemmer. Der kan være aktiviteter hvor man skal være 18 år for at deltage.

 

 

Klub-/Roaftner

 

  • Se siden "faste rodage" for nærmere info om faste roaftener.

 

Ture

 

  • Jeg har en god ide til en længere tur, hvad skal jeg gøre ?

Du skal kontakte en fra Aktivitetsudvalget, som vil hjælpe dig med at slå turen op. For at sikre "sikkerheden på vandet", skal der deltage en eller flere instruktører/turledere fra Roudvalget.

  • Kan alle medlemmer slå ture op for øvrige medlemmer?

I praksis ja, hvis du er nøglefriroet. Men hvis turen går uden for vores lokale område (læs: nordlige del af Kaløvig), så skal du lave en aftale med en fra Roudvalget, som vil sørge for "sikkerheden på vandet".