Velkommen som gæstesejler i Nappedam

Nappedam Lystbådehavn har godt 200 faste bådepladser og en del gæstepladser. Man kan som gæst også benytte havnens faste pladser, hvis skiltet på pladsen er grønt. Slæbestedet er kun for medlemmer af bådelauget. 

Nappedam er en kategori-A havn. 

Der findes el, vand og trådløst internet på alle broerne, samt moderne bade- og toiletfaciliteter ved klubhuset, som står til fri afbenyttelse for gæstesejlere. I klubhuset forefindes TV, radio samt pc med adgang til internet. De blå cykler, der står på havnen, kan gratis benyttes af gæstesejlere.

Der er mulighed for at købe dieselolie på havnen. 

Der er altid medlemmer på havnen, du kan bede om hjælp, fx hvis du ønsker at købe noget i kiosken. Hver aften møder et af havnens medlemmer på skift ind til nattevagt. Nattevagten har et præventivt formål og er samtidig en venlig gestus overfor gæstesejlere, der altid kan komme i kontakt med en person, der kender havnen og dens faciliteter. 

Der er fra havnen kun 3 km til Rønde midtby, hvor der findes flere dagligvarebutikker samt et væld af specialbutikker og spisesteder. Man kan cykle eller gå der til ad cykelsti eller gennem de smukke skove, eller man kan tage bussen. 

Ved havnen afgår bus til Rønde, Ebeltoft, Mols og Århus. Der er cykelsti til Rønde og Mols. 

Betaling: Betaling/Tallyweb

Anduvning

Position (molefyr)
56º27'60''N / 10º49'59''E

 

Nappedam Lystbådehavn ligger i bunden af Egens Vig.
Kommer man fra syd, er Kalø Vig fyrbelyst indtil Studstrup.
Ved anduvning til Egens Vig bør man kun anvende den S-lige indsejling til vigen.
Den er afmærket med et rødt blinkfyr og en rød topstage fra d. 1/4-15/11.
Fra den røde topstage styrer man direkte mod havnens molefyr.

Havneinfo

1. Havnekontor, klubhus, toilet, bad, grill
2. Dieselolie (salg kun efter aftale), slæbested 
3. Legeplads
4. Gæstepladser
5. Jolle- og kajakhuse, toilet
6. Jolle- og kajakrampe 

Havnelods

Læs også om havnen her - klik på link'ene: 

Procedure for gæstebåde fra IKKE-Schengen-lande

Procedure for guest boats from NON-Schengen countries

Efter anmodning fra Østjyllands Politi skal Nappedam Bådelaug følge nedennævnte retningslinjer for gæstebåde fra IKKE-Scengen-lande / At the request of the East Jutland Police, Nappedam Boat Club must follow the guidelines for guest boats from NON-Schengen countries:

Oplysninger der skal gives / Information to be provided:

  1. Bådens navn og hjemhavn / The boat's name and home port
  2. Navn og adresse på bådens skipper samt navne på samtlige besætningsmedlemmer / Name and address of the skipper of the boat and names of all crew members
  3. Oplysning om bådens sidste anløb / Information about the boat's last call
  4. Oplysning om bådens forventede næste anløbshavn / Information of the boat's expected next port of call 

Oplysningerne sendes til Østjyllands Politi, ojyl-graensekontrollen@politi.dk , tlf.: +45 61227563

/ The information will be sent to the East Jutland Police

Bestyrelsen, juni 2024