Opslag

Opslagstavle til kommunikation fra klubmedlemmer til udvalg og/eller information fra udvalg til klubmedlemmer.
Intern udvalgskommunikation bør foregå på udvalgsintra.

Hus & Aktivitetsudvalg

Formål: 

Sikre at vores hus er funktionelt, vedligeholdt, rent og ryddeligt, samt planlægge aktiviteter og arrangementer.


Opgaver: 

  • Planlægge vedligeholdelsen af huset
  • Udføre indendørs vedligeholdelse – indkalde folk ad hoc når det skønnes nødvendig
  • Koordinere vedligeholdelsesopgaver til arbejdsdagen
  • Kontakt til den rengøringsansvarlige for havnen + rengøringsfirmaet
  • Kontakt til Jolleafdelingen for koordinering af vedligehold etc.
  • Forestå affaldssortering og bortskaffelse af affald
  • Planlægge sociale arrangementer til fremmelse af fællesskabet i klubben i vinter perioden
  • Står for faste arrangementer som: Åbent hus, Frironingsfest, Overnatningstur for begyndere, Skt. Hans, Julefrokost, Nytårstur m.m.
  • Vintermedlemsaftener, foredrag, fællesspisning m.m.