Opslag

Opslagstavle til kommunikation fra klubmedlemmer til udvalg og/eller information fra udvalg til klubmedlemmer.
Intern udvalgskommunikation bør foregå på udvalgsintra.

Roudvalg

Formål: 
Instruktør og turleder/sikkerhed.
Opgaver: 
• Planlægger og afholder frironingskurser for nye medlemmer
• Planlægger og gennemfører årsprøve/svømmeprøve for nye og gamle medlemmer
• Planlægger og afholder (teknik)kurser for medlemmer der allerede er friroet.
• Bistår aktivitetsudvalget med sikkerhed på ”større eller længere ture udenfor kendt farvand.”
• Planlægger klubbens roaftener og organiserer en turnusordning, så roudvalgets medlemmer er turledere på alle relevante roaftener.
• Planlægger og gennemfører svømmehalstræningen.
• Inddrager nye medlemmer til udvalget, som har interesse i at gennemføre klubinstruktøruddannelsen for at indgå i roudvalgets opgaver.
• Planlægger videreuddannelse af hjælpeinstruktørerne til instruktør-og turlederniveau.
• Står for løbende ajourføring af frironingskrav og sikkerhedsregler samt løbende evaluering af sikkerheden i klubben.