Kapsejlads i Nappedam

Kapsejlads i Nappedam
I forhold til sin størrelse har Nappedam mange kapsejlere. Hver tirsdag deltager typisk 12 både med besætning i de ugentlige klubsejladser for at dyste om æren og første-, anden- og tredjepladsen for årets samlede sejladser. Der er skippermøde kl. 18.00, og starten går kl. 18.30 hver tirsdag fra maj til oktober - dog sejles der ikke i skolernes sommerferie. 

Banen
Der sejles mellem faste, udlagte bøjer i Egens Vig og kun i enkelte tilfælde forlades den beskyttende røn. Afhængig af forventet vind er banelængderne mellem 4 og 7 sømil med længste "ben" på ca.1 sømil. Det giver mange vendinger og spilerhåndteringer, men ikke megen øvelse i at håndtere store søer.

Regler
Der sejles efter ISAFs Regler for Kapsejlads 2017-2020, DS´ sejladsbestemmelser samt sejladsbestemmelser for Nappedam.
Handicapsystemet vil være NH2019, hvor vi anvender TACIL ved lave vindstyrker og TACIM ved høje vindstyrker.
Sejladserne sejles med respit start. 
NH2019 (Nappedam Handicap): Med DH2018 som basis og resultaterne i 2016, 2017, 2018 og giver NH2018. NH2018 er korrigeret således, den sammenlagte sømiletid for alle både efter DH2018 er det samme som efter NH2018. Korrektionen af hver båds mål efter endt sæson beregnes som et %-tillæg eller -fradrag på DH-sømiletiderne baseret på bådens gennemsnitlige relative performance i forhold til de øvrige deltagere. Korrektionen er lig med halvdelen af bådens over- eller underperformance. Både der ikke har deltaget i 2018 tildeles et NH-mål på basis af DH2018 gange en faktor bestemt af kapsejladsudvalget. Målet kan revurderes én gang efter 3 sejladser og derefter fra år til år for at opnå måltagning så samtidigt som muligt. For single-hand-sejladserne benyttes således også de vinddifferentierede ratings.

Dommere
To start- og måldommere udregner de deltagende bådes idealtider på grundlag af ovenstående sammen med den aktuelle banes længde samt vindstyrke. Det giver anledning til et hyggeligt klubliv efter sejladserne, hvor klubben er vært med brød og pålæg samt kage, hvor der diskuteres eventuelle protester samt undervisning i kapsejladsregler.

Pris for deltagelse
300 kr. pr. skipper/båd og 300 kr. pr. gast pr. år. Beløbet går overvejende til brød/pålæg og kage samt til afslutningssejladsmiddagen og præmierne. Single-hand-sejlads er inkluderet i ovenstående pris.

Kontakt

For at høre mere om kapsejlads i Nappedam, kontakt: 

Thomas Nyvang

Tlf.: 61394579

Mail: thomasnyvang@gmail.com