Nappedam Bådelaug        

Sikkerhedsinstruks


Gyldighed.

Denne instruks omfatter sejlads med fartøjer som ejes af Nappedam Bådelaug eller fartøjer som Bådelauget råder over.

Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person.

Bestyrelsen for Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8410 Rønde er overordnet ansvarlig for sejladsaktiviteterne.

Bådelauget har nedsat et kajakudvalg, som er ansvarlig for sejlads med kajakker samt et jolleudvalg, som er ansvarlig for sejlads med joller.

Sejladsaktiviteter.

1. Kajaksejlads i Kalø Vig.
2. Kajaksejlads i fremmede farvande.
3. Jollesejlads for juniormedlemmer i perioden fra 1. april til 31. oktober i Kalø Vig.
4. Sejlads med instruktørbåde i tilknytning til jollesejlads.
5. Sejlads med arbejdsbåde i forbindelse med vedligehold af havnen og udlægning af farvandsafmærkning.

Bekrivelse af fartøjer og udrustning.

Kajakafdelingen råder over følgende fartøjstyper:

Havkajakker i plast og glasfiber. Alle kajakker er udstyret med 2 skotrum, som gør, at man kan ro kajakken med vandfyldt cockpit.

Jolleafdelingen råder over følgende fartøjstyper:


Optimistjoller, Feva joller, Tera joller og 405-joller.

Instruktørbåde:    Limbo 14 GTS, byggeår 2001, 30 HK Suzuki.
Aq 52 Or gummibåd, byggeår 2011, 60 HK Mercury.

Bådelauget råder over følgende arbejdsbåde:

Limbo 460 Trolling, Byggeår 2002, 30 HK Yamaha. (Benyttes også som instruktørbåd).

 

Besætninger og deres kompetencer.

Kajakroere og jollesejlere skal udvise svømmefærdighed og gennemgå instruktioner i henhold til afdelingernes procedurer. Det pointeres, at man ikke kan være medlem af hhv. Kajak- og Jolleafdelingen medmindre, man har gennemgået eller deltager i afdelingernes kurser og følger afdelingernes sikkerhedsreglementer.

Instruktører skal have følgende kompetencer:

Kajakafdelingen: Kajakafdelingens roudvalg arbejder med uddannelse/instruktion, frironingskrav samt sikkerhed/turledelse.

  • Retningslinier og rammer for den overordnede sikkerhed og instruktion i kajakafdelingen udarbejdes af kajakafdelingens uddannede havkajakinstruktører.
  • I forhold til uddannelse af (nye) roere tilstræbes det, at afdelingens instruktører som minimum har gennemgået DGI’s hjælpe-/klubinstruktørkursus.
  • I forhold til turledelse i fremmede farvande eller under vanskelige forhold skal det tilstræbes, at turlederen har gennemgået DGI’s turledermodul, DGI's havkajakinstruktøruddannelse eller tilsvarende.
  • I forhold til turledelse i lokalt kendt favand skal det tilstræbes at turledelsen udføres af en hjælpe-/klubinstruktør, sekundært af en mere erfaren kajakroere.

Jolleafdelingen: Instruktører skal være i besiddelse af speedbådscertificat eller bestået duelighedsprøve.

Arbejdsbåde: Førere af arbejdsbåde skal være i besiddelse af speedbådscertificat eller bestået duelighedsprøve.

Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker.

Utilsigtede hændelser eller ulykker skal snarest muligt indberettes til bestyrelsen med forslag til at undgå lignende fremover.


Nærværende sikkerhedsinstruks er udarbejdet med inspiration i Søfartsstyrelsens Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks.


Godkendt på bestyrelsesmøde d. 30. april 2013.


Bilag: