Hvem er H.D'ere i Nappedam.

Vi er den kreds af medlemmer som er kommet på den anden side af de 60 år,
efterlønnere og pensionister, også benævnt H.Dere. Dette skulle stå for
hjemmedaskere, og betegnelsen er et forslag fra et medlem, men som alle har
ment, er en udemærket og dækkende betegnelse for målgruppen.

Der er ingen dagsorden til møderne, udover fælles uforpligtende samvær, med
vægt på gode fællesoplevelse ved nogle ture ud til relevante eller ikke
relevante ting.
Du kommer når du har lyst og lejlighed, dog bedst når vi andre er der.

Ture vil i den udstrækning det er muligt være åbne for alle klubbens
medlemmer, selvfølgelig.

Der er ingen bestyrelse, men p. t. er undertegnede tovholder.

John Gyldenløve, og Jens Arne Tams.