Fremtidens havn - nyt referat fra Havnegruppen

Referat Havnegruppen 16-08-2023

 

Referat Gruppe 1 - 24-05-2023
Referat Gruppe 1 - 8-12-2022
Referat Gruppe 1 18-08-2022
Referat Gruppe 1 31-03-2022
Referat Gruppe 1 14-10-2021
  

Referat Gruppe 4 30-05-2022
Referat Gruppe 4 29-01-2022
Referat Gruppe 4 23-11-2021
Referat Gruppe 4 21-10-2021

Referat alle grupper 15-09-2022 Referat Gruppe 5 5-12-2022 se første del af bestyrelsesmødets referat

Referat Gruppe 5 13-01-2022


”Fremtidens Havn” Nappedam.

Torsdag den 2. september var der møde i klubhuset, under temaet ”Fremtidens Havn”.
Der var rigtig stort fremmøde – ca. 60 medlemmer – tak for det. Det viser hvor stor interesse der er blandt Bådelaugets medlemmer, for at være med til at vedligeholde, og udvikle vores havn i fremtiden.

Formanden bød velkommen, og orienterede omkring selv programmet for aftenen. Alle var fordelt ud på 8 mandsborde, og bestyrelsen havde lavet en Agenda, som kan ses på hjemmesiden og nedenfor. Den var udgangspunktet for gruppernes drøftelser.

Der blev snakket og grint livligt ved alle bordene, og efter en time var der kaffe og fremlæggelse af gruppearbejdet.
Her fremkom der rigtig mange forslag, ideer og visioner fra alle borde. Bestyrelsen samler nu forslagene, som derefter skal danne grundlaget for det videre arbejde.

Et af målene for aftenen var at få nedsat fire arbejdsgrupper, hver med en tovholder gerne fra bestyrelsen. Disse grupper skal da grundigt bearbejde hver deres temaer, som gerne skal munde ud i konkrete forslag, der senere kan præsenteres på en generalforsamling, og komme til afstemning. Det vil ikke kunne nås inden dette efterårs generalforsamling, men forhåbentlig til næste års, eller vi kan indkalde til en ekstraordinær.

Allerede på aftenen meldte rigtig mange medlemmer sig til en arbejdsgruppe,
og hvis nogen var forhindret i at deltage i aftenen, er det fortsat muligt at tilmelde. Kontakt blot bestyrelsen.

Aftenens Agenda:
    • Udskiftning af nedslidte broer. Skal de nye broer placeres som de nuværende, eller?
    • Uddybning af havnen
    • Mastecontainere / Mastehus / Materielgård
    • Parkeringsforholdene
    • Nye bomme ved indkørsel og slæbested
    • Miljø og vedligeholdelsesplan for havnes arealer og bygninger.
    • Udbygning af jolle og kajakhallen
    • Frivilligt arbejde
    • M.v.

De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:

Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder Steen Jensen)              
Gruppe 2: Tager sig af Mastehus og materielgård           (Tovholder Bjarne Knudsen)
Gruppe 3: Kikker på udvidelse af Jolle-og Kajakhuset      (Tovholder Jørgen Damgaard)
Gruppe 4: Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag. (Tovholder Peter Pedersen)

Alt i alt en meget vellykket aften, som bestyrelsen gerne vil takke for.

Aftenens resultat, ideerne fra bordene ses i linker her: